Đam mỹ (A-M)

Đam mỹ

(List trích từ VNsharing – Update link sau)

#

- Tiểu M — Hiện đại đô thị , nhất công nhất thụ , SM, HE
15P, 7H, 6SM đích chuyện xưa đại tập — nhất công nhất thụ, HE
365 đi chi phục vụ nghiệp – Á Hải — hiện đại đô thị
5 Ngây Ngô Đãi Thành Niên - Dạ Vũ — hiện đại, ấm áp, nhất công nhất thụ, HE
10 với 17 tuồi – HE, hiện đại đô thị, pink

A

A Bảo –  Nguyệt Độc —– ngược luyến tàn tâm
A nhuyễn – rebma — cổ trang, huynh đệ, ngược luyến tàn tâm, nhất thụ đa công
Ai cùng ai gặp gỡ thoáng qua – Mạt Hồi — Nhất công đa thụ, nhất thụ đa công ngược luyến, hiện đại
Ai Là Ai Đích Thương – Neleta — xuyên việt, hiện đại, cường công, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Ai nói ta không thương ngươi — Võng du, nhất công nhất thụ, hài, HE
Anh, xin hãy nuôi em! —– hiện đại đô thị, huynh đệ, nhất công nhất thụ
Anh Đào Truyện  - Xạ Hương Oán Đậu — cung đình, ngược luyến, cổ trang
Anh hoa học viện hệ liệt – Lăng Báo Tư — nhất công nhất thụ, hiện đại, HE
Á cách đại lục hệ liệt  — xuyên việt, phụ tử, cường công
Ác bà tình nhân – Lăng Báo Tư —– cổ trang, đam mỹ
Ác chính hồ ly tinh
Ác ma bảo bối  - Thất Liêm Tinh— hiện đại đô thị, huyền huyễn, sinh tử
Ác ma công tử – Nhĩ lam nhược — cổ trang, nhất công nhất thụ, HE
Ác Ma Dã Thượng Ban – Lililicat — Huyền huyễn, hiện đại, nhất công nhất thụ
Ác ma tên – Nhĩ Nhã — hiện đại, cường công cường thụ
Ác mộng – Điển Y — hiện đại đô thị, ngược luyến, sinh tử
Ác nhân tự hựu ác nhân đông – Không Công — phụ tử, cường công cường thụ
Ác mã ác nhân kỵ – hắc bạch kiếm yêu — cổ trang, nhất công nhất thụ
Ác phó – Tiêu — cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, hài, HE
Ách ba  - Thụy Giả — cổ trang, giang hồ, mỹ công sửu thụ, HE
Ách nô nhi
Ách thê -Thiên Sứ J (jyhgiun) —– giang hồ, cổ trang, nhất công nhất thụ
Ai chủ trầm phù
Ái, chí tử phương hưu – A nhan — hiện đại, nhất công nhất thụ, ngụy phụ tử, ngược luyến, sinh tử, HE
Ái dữ thành – Tô Duyên Niên — hiện đại, ngược tâm, 1×1
Ái đích thành nhân thức – Phao phao tuyết nhân — hiện đại, phụ tử, ngược luyến, HE
Ái muội cuồng luyến – Biên bức — cổ trang, giang hồ, huynh đệ, HE
Ái nô hệ liệt – Hương phẩm tử hồ — cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, cường công, HE
Ái quá – Dạ Vũ — hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Ái tại phương nào- Thiên Niên Nhất Thán — đam mỹ, xuyên việt, nhất công đa thụ, HE
Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt  - Lăng Báo Tư
Ái Thượng Một Con Miêu  - Lâm Tử Tự — hiện đại, ấm áp, nhất công nhất thụ
Ái tình du hí – Thủy Linh Lung — hiện đại, HE, nhất công nhất thụ
Ái Tình Đường Viền- Hoa Đào Nông — hiện đại, ấm áp, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, HE
Ái tình sự kiện bộ hệ liệt  - Lâm Bội  — hiện đại, ấm áp văn
Ái Tòng Tranh Khởi – Cổ Mộc — cổ trang
Ái Vĩnh Bất Trì – Lăng Báo Tư — cổ trang, nhất công nhất thụ, huynh đệ, HE
Ám dạ ma quân chi ám liệp trần tâm - Cô Quang Tàn Chiếu — nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Ám dạ ma quân chi dạ thú nguyệt hồn – Cô Quang Tàn Chiếu — cổ trang cung đình, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Ám dạ quân vương  - Phất Hiểu Thần Tinh  — huyền huyễn
Ám dạ quân vương – Vô Thố Thương Hoàng — xuyên việt, huyền huyễn, hiện đại, cường công cường thụ
Ám Dạ Sát – Hàm Hiên — cổ trang, NP
Ám dạ tàn nguyệt  —– phụ tử
Ám Dạ Thự Quang – Quân Mặc Ngôn  — xuyên việt, phụ tử, huyết tộc, nhất công nhất thụ
Ám dạ vị ương  —– phụ tử
Ám hỏa (Điệp ảnh) – Lâu Tây — hiện đại, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ
Ám mục công lược – Lạc băng băng — võng du, nhất công nhất thụ
Ánh trăng như luyện
Ảm vũ – Mộ Nhiễm — hiện đại, hắc bang, cường công cường thụ
Ảnh công tử
Ảo giác – Lam Lâm — hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến tàn tâm
Ảo giác – Ngọc Ẩn — hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến , ngược tâm, HE
Atula vương đích nam nhân

Â

Âm thác dương soa chi mệnh vận giao thác – Đọa thiên  — hiện đại, ngược tâm
Ẩm thực nam nam – Tình ngư — đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, HE
Ẩn ái tam ẩn khúc chi tam phụ tử – Thủy Nhộn Nhạo — Phụ tử, cung đình, hiện đại
Ẩn nguyệt tập ảnh – Thất Nguyệt Lưu Hỏa — cổ trang, nhất công nhất thụ, huyền huyễn, ngược luyến, nhược công cường thụ, sinh tử, H văn, HE
Ẩn vô- Dạ Dạ Diệp  — ngược luyến

B

Ba ba 17 tuổi của ta - Đặc Lôi Khắc — hiện đại, phụ tử, nhất công nhất thụ
Ba Ba Đích Tân Nương Tử Ở Cửa Đối Diện  — hài, nhất công nhất thụ, ôn nhu cường công, cường thụ.
Ba ba ta yêu người – Tại háo tử đích tâm trung — hiện đại, phụ tử, nhất công nhất thụ, ngược luyến, sinh tử văn, HE
Ba ba thân mồ côi của ta – Thấu vọng — hiện đại, phụ tử, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Ba mươi tuổi suy nhân – may0520 — hiện đại, nhất thụ đa công, HE
Ba người nam nhân ta đều yêu  - ??? — hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, HE
Bao dưỡng tình nhân- Luyến Vũ  — hiện đại
Bài loan trực nam đích phương pháp tựu thị mặc mặc đích – yêm diện thiêu hoa — đoản văn, trường học, hiện đại, HE
Bàng môn tả đạo – Khốn Ỷ Nguy Lâu — huyền huyễn, ngược luyến, cường công, nhất công nhất thụ
Bá đạo dữ quật cường  – Phong Khinh Dương —– ngược luyến tàn tâm, sinh tử
Bá đạo đích ôn nhu – Nguyệt Đến Duyệthiện đại, cường công
Bá đạo Vương gia điêu ngoa công tử
Bá Thủ Đích Nhu Tình – Tam Nguyệt/Nguyệt đến duyệt — hiện đại, cường công nhược thụ, HE
Bá tình thủ ái
Bá tước đại nhân, cầu ngươi tha ta đi  -  —– hiện đại đô thị, chuyển thế
Bách hoa linh lạc nguyệt điêu tàn – hạ nguyệt — cổ trang, nhất công đa thụ, giang hồ, ngược luyến, huyền huyễn, HE
Bán Cá Hải Dương — Phụ tử, Ngược luyến, hiện đại, nhất công nhất thụ, HE
Bán diện trang – Ánh vô tà — hiện đại, huynh đệ, HE
Bán lộ cầm quân  - Lăng Báo Tư 
Bán lộ thái tử thị phi đa - Võng Nhan Tiểu Tiểu — cổ trang, nhất thụ đa công, ngược luyến, HE

Báo ân kí  - Công tử hoan hỉ—– cổ trang, hồ ly, nhất công nhất thụ, HE
Báo tử thôn đích tế phẩm  - Nô ngọc  —– cổ trang, huyền huyễn, HE
Bát mặc đào hoa  - Mặc Nguyệt Nghê Thường — cung đình, huyết thống ràng buộc, nhất công nhất thụ, pink, HE
Bát Quái Đam Mỹ Lâu  — hiện đại, hài, HE
Bát tại tường đầu đẳng hồng hạnh- Chuẩn Nghĩ Giai Kì — cổ trang, giang hồ, mỹ công phúc hắc thụ, HE
Bản năng Appetence – Tiễn Đao — hiện đại đô thị, trinh thám
Bảng thượng hoa kiệu giá liễu lang – Nhất Hề —– xuyên việt
Bảo bối, Biệt tưởng đào  - Chỉ Táp — ngược luyến , SM, xuyên việt , sinh tử
Bảo mẫu – Tictac — hiện đại, HE
Bạc hà hiệp tấu khúc – Lâm tử tự — hiện đại, nhất công nhất thụ, ấm áp, HE
Bạc hạnh tiêu đắc hữu thanh ngọc Thâu nhãn sương cầm — Cổ trang, hồ ly
Bạc tửu – Cơ Ương  — cổ trang, giang hồ, huynh đệ, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ
Bạch Công Tử – Tiêu—- cổ trang, huyền huyễn
Bạch cốt tinh tam đả tôn ngộ không— hiện đại, võng du
Bạch hạnh lang – Nhận Tâm —– cổ trang, cung đình, cường công cường thụ, ngược luyến tàn tâm
Bạch hắc bạch – Triêm Y — hiện đại, phúc hắc thụ, nhất công nhất thụ, thanh thủy văn, hài
Bạch si dã tố công – Bạo kì —- giang hồ
Bạn đồng – Uẩn Phàm — hiện đại, BE, sinh tử, nhất công nhất thụ
Bạn quân – Ngã Tưởng Cật Nhục—- đồng nghiệp văn, xuyên việt, cung đình, cường công
Bạn tương – Thủy Hồng Phi
Băng phong chích dục (Lão đại) – Liễu Liễu — hiện đại, hắc đạo, cường công cường thụ, HE
Băng sơn vương gia đích ái nhân – Thúc Thúc
Bầy sói giữa đường – Nhật nguyệt đồng dương — hiện đại, nhất thụ đa công, HE
Bất đan thuần, hựu chẩm dạng – Mĩ Cảnh — đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, phụ tử, HE
Bất đáo hoàng hà tâm bất tử
Bất khả kháng lực – Lam Lâm — đô thị, cường công nhược thụ, ngược luyế
Bất nghi hữu hận – Tàn Hoa Bại Liễu — nữ biến nam, xuyên việt, phụ tử,…
Bất phong ma bất thành phật – Giả Dã — cường công cường thụ, hắc bang, hiện đại, cường thủ hào đoạt, nhất công nhất thụ
Bất thoát y đích nam nhân – Mộc Nguyên Âm Lại — hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ
Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân – Thụy Giả — hiện đại đô thị, cường công cường thụ, HE, nhất công nhất thụ
Bất tưởng nhượng nhĩ đẳng -Du Thủy Đích Tây Qua — hiện đại đô thị
Bất ứng hữu hận —– ngược luyến tàn tâm
Bất yếu tố vương tử- neleta — Hiện đại
Bi Thảm Dựng Phụ – Thiên Nhai Khách — hiện đại đô thị, BE
Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Tố Yêu — hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ
Biệt thái nhập hí – Từ Cùng Mặc Tẫn — hiện đại, ấm áp
Bình dân hạnh phúc – Apple — Hiện đại, nhất công nhất thụ, HE
Bình quả mạo hiểm – Ảm nhiên tiêu hỗn đản — hiện đại, huynh đệ, nhất công nhất thụ, HE
Bình thường (NNST) – Nho Nhỏ Chu Trợ — hiện đại, sinh tử, HE
Bí mật và dã tâm của món đồ chơi – Phong lộng — hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến, cường công nhược thụ, SM, HE
Bí thư vạn năng – Tiêu — hiện đại, đoản văn, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Bỉ ngạn – Huyết Nguyệt Ly Hồn – — Xuyên việt, phụ tử, cung đình, huyền huyễn
Bỉ lưu manh canh lưu manh – — hiện đại, suất công đại thúc thụ , niên hạ, cường công cường thụ. 1×1
Bỉ ngạn lâm uyên – - Thanh Thủy Chử Tiểu Bạch- — xuyên việt, cổ trang, nhất công nhất thụ, ngược luyến tàn tâm, HE, phụ tử
Bị cầm cố đích ba ba – Hải Ốc Nam Nhân — hiện đại đô thị , nhất thụ đa công, ngược thân ngược tâm
Bị giam cầm đích hòa thượng — Bạch lộ lập tuyết— cung đình, sinh tử văn
Bị giam cầm đích nam nhân – Yêu Yêu Ka — hiện đại, ngược luyến, HE
Bị hưởng dụng đích nam nhân – Phong Lộng  — Hiện đại, hắc bang, HE
Bị nhốt đích nam nhân
Bị nhựu lận đích học sinh hội trường – Tàn Khốc Đồng Thoại — hiện đại đô thị ,nhất thụ nhất công, ngược thân
Bích hải thanh thiên – Tự Từ
Bích Huyết Phệ Tình - Ma Yên —- cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược luyến, ngược thân, trung khuyển thụ, SM
Biên Thành Hoang Nguyệt – Ảm Nhiên Tiêu Hồn Đản
Biển bức – Phong Lộng — cổ trang, HE
Biệt thự mê tình  - Mạn Quang — hiện đại đô thị, ngược thân , ngược tâm , cường bạo
Blue – Thủy Túc — hiện đại, nhất công nhất thụ,phụ tử, HE
Bỏ qua đích chờ đợi – Ôn Nhu Đích Hạt Tử — hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Bồi Giá – Lam Sát —– đam mỹ, cổ trang, cung đình, cường công
Bối Bạn – Đầu Đao Tọa Đăng — cổ trang, ngược luyến, nhất công nhất thụ, BE
Bối Đức Chi Kiếm -Killer —– cổ trang, võ lâm giang hồ, huynh đệ, cường công cường thụ, HE
Bối phụ dương quang) – Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết — nhất thụ đa công, HE, hiện đại, ngược luyến, thương giới chiến
Bối Hậu Ủng Bão – Lão Bà Thị Lộ Tử — hiện đại
Bổn dương hàng lang ký – Lê Hoa Yên Vũ — nhất công nhất thụ (2 cặp), siêu cấp công, bình thường ngố thụ, cổ trang
Bỗng nhiên quay đầu – Ngữ tịch — hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến, BE
Bột tư khảm á đích ác ma – mộc lưu thần — cổ trang phương Tây, nhất thụ đa công, huyền huyễn, HE
Buông tha ta khỏe – Thanh Dương — hiện đại, nhất thụ đa công, HE
Buộc luyến – Hỏa Hạp Tử — cổ trang, cực ngắn, nhất công nhất thụ, hài, HE

C

Ca ca! Nhĩ dưỡng ngã ba – Băng Mị — Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, huynh đệ, HE
Ca ca cấp đệ đệ tín – Phong Lộng
Ca ca cấp thiên sứ tín – Phong Lộng
Ca ca hỗn huyết của ta – bloodtie — đoản văn, hiện đại, huynh đệ, ca thụ đệ công, nhất công nhất thụ, cường công nhược thụ, H văn, HE
Ca ca luyến nhân – Miểu diễm — đoản văn, hiện đại, huynh đệ, nhất công nhất thụ, SM, bà mẹ là fanfirl, HE
Ca thần chi luyến – Reta — xuyên việt, cổ trang, nhất công đa thụ, HE
Càn khôn thiên địa bí quyết – Aacidlemon —– phụ tử, huyền huyễn
Càn Long ta đến đây – Hạc Đỉnh Hồng — xuyên việt, cổ trang, cường công nhược thụ, HE
Cảnh đế kỷ sự —– cổ trang, cung đình
Cao gia phong vân – Lăng Báo Tư
Cao ngạo ba, băng chi đế vương – Ái Thượng Phong Đích Thanh Âm — Đồng nhân văn Hoàng tử tennis, xuyên việt, phúc hắc bá đạo công x kiêu ngạo nữ vương thụ, phụ tử, nhất công nhất thụ
Cao tường chi nội – Long Túc Nhất — Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công
Cả đời có ngươi – Bách Quỷ Dạ Hành — hiện đại, nhất công nhất thụ, hơi ngược luyến, HE, đoản văn
Cầm long kí – Bách Quỷ Dạ Hành — cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, hơi ngược luyến
Cầm vương hệ liệt – Trần Ấn
Cấm đoạn tứ tình – Thác nhân — hiện đại, phụ tử,cường công nhược thụ, nhất công nhất thụ
Cẩm Sắt – Lâu Tiểu Tô — Cổ trang, HE
Cẩm Tiếu Thiên Hạ – S quần ma loạn vũ — cổ trang, giang hồ, ngược luyến, trung khuyển thụ, HE
Câu dẫn cửa hàng trưởng mông đẹp – Lăng Báo Tư — hiện đại, nhất công nhất thụ, HE
Câu lạc bộ sắc lang – Ngữ Tịch — hiện đại, nhất công nhất thụ, H văn, HE
Cầu Duyến – Thập Thê —— hiện đại, sinh tử, nhất công nhất thụ
Cầu hoàng – Lãnh Mị — cổ trang, cường công nhược thụ, ngược luyến, HE
Cẩu nô cung đình sinh hoạt – dailyowl — cổ trang, cung đình, cường công, SM, sinh tử, ngược luyến
Cẩu Vĩ Ba Hoa Đích Ái Tình – Tố Yêu — cổ trang giang hồ, nhất công nhất thụ
Chán ghét của ngươi dối trá – Lam nguyệt hiểu vũ — hiện đại, nhất công nhất thụ, phụ tử, tiểu ngược luyến, HE
Chàng quỷ kí – Bách Quỷ Dạ Hành — cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, hồn ma (quỷ) x nhân loại, sinh tử, hơi ngược luyến, H văn, HE
Chạy trở về thế giới của các ngươi – Kiss — xuyên việt, cổ trang, nhất thụ đa công, HE
Chân long giả phượng – Lữ hi thần — Cổ phong nhã vận
Chân Phượng Hư Hoàng — Hi Thế Lưu Kim — xuyên việt, huynh đệ, phụ tử, cung đình
Chân Tâm Giao Dịch – Lăng Báo Tư — Hiện đại, nhất công nhất thụ
Chân tình tương ủng – Tình ngư — đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, hài, HE
Chất tử- Thiên Thương —– cung đình
Chất tử điện hạ
Chiêu Tước – Hải Lý Sa — cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Chiêu tuyết – Bạc Mộ Băng Luân — cổ trang, cung đình, ngược tâm
Chiến lật chi hoa – Phong Dạ Hân — hiện đại, ngược luyến tàn tâm, HE, giang hồ
Chiết quế – Thủy Tình Quang — Yêu tinh
Chí Ái Tiểu Quỷ hệ liệt – Bunny
Chí yêu tiểu quỷ hệ liệt chi nhất Lạc Tuyết thành bạch- Tử Thỏ — huyền huyễn
Chí yêu tiểu quỷ hệ liệt chi nhị Thế sự vô thường – Tử thỏ—- huyền huyễn
Chí yêu tiểu quỷ hệ liệt chi tam Hướng Tả Phiêu Đích Vũ – Tử thỏ — huyền huyễn
Chí yêu tiểu quỷ hệ liệt chi tứ Dạ đàm – Tử Thỏ— huyền huyễn
Chí yêu tiểu quỷ chi ngũ Chí yêu tiểu quỷ – Tử Thỏ – huyền huyễn
Chí yêu tiểu quỷ hệ liệt chi lục Thiên thần tí hữu – Tử Thỏ — huyền huyễn
Chí yêu tiểu quỷ hệ liệt chi thất Xấu lắm thương thiên – Tử Thỏ — huyền huyễn
Chích bất quá thị ngã ái nhĩ- Hướng Tuỳ Nhiên — hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ , HE
Chích thị vi nhĩ – Thập Thế —– cổ trang, sinh tử, ngược luyến tàn tâm
Chính là thích ngươi – Băng phong truyện tình — đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, học đường, HE
Chính là yêu sủng ngươi – Tuyết huyễn hồ — cổ trang, giang hồ võ lâm, nhất thụ đa công, phụ tử, HE
Chích ái nhĩ đích cúc hoa 
Chỉ muốn cúc hoa của ngươi – Lam Lam—- hiện đại, nhất công nhất thụ, HE
Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ
Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – Lê Hoa Yên Vũ  —– cổ trang, cung đình, ngược luyến tàn tâm, nhất công nhất thụ
Chích tưởng lưu trụ nhĩ – Lâm Mộc —– cổ trang, giang hồ, cường công mỹ thụ
Chỉnh cổ – Thảo Thảo — xuyên việt, cung đình, nhất công nhất thụ, HE
Chồng trước, nhĩ hảo – Lazybone — hiện đại, sinh tử, nhất công nhất thụ
Chuyên chúc đích xưng hô – Lâm tử tự — hiện đại, nhất công nhất thụ, cảnh quan cường công si tình thông minh thụ, ấm áp, ngọt ngào, HE
Chuyển thế tình duyến — Điền Loa – phụ tử
Chú dục – Thiên Thương —– ngược luyến tàn tâm
Chú rể biến tân nương – Vọng Khởi Vô Minh — hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ
Chủ tử – Phong Lộng —– cổ trang, cung đình
Chức Nhiễm Thiên Hạ – Hàm Mai Mặc Tương — Cổ trang
Có thể yêu ngươi – Băng phong truyện tình — đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, nhẹ nhàng, kết thúc mở
Có thủy vong xuyên- Mạc Hồi — cổ phong nhã vận, nhất công nhất thụ, HE
Có từng nhớ rõ yêu – Lâm tử tự — hiện đại, nhất công nhất thụ, nhà giàu có ôn nhu cường công, xinh đẹp thông minh thụ, HE
Con diều – Phong Khởi Liên Y – cổ trang, cung đình, HE, ngược luyến tàn tâm
Con rết tinh và Vu sư đại nhân – Nô ngọc —– cổ trang, huyền huyễn, HE
Con yêu người xa lạ – Thanh phong hướng vãn – Phụ tử, hiện đại, ngược tâm
Cô nhiên tùy phong – neleta —– phụ tử
Cô phương bất tự thưởng – Phong Lộng
Cô quỷ – Dạ Vũ — đoản văn, cận đại hiện đại, nhất công nhất thụ, kì huyễn, HE
Công tẫn thiên hạ – Sĩ đồ chi yêu — hiện đại, phụ tử, huyền huyễn, HE, nhất công nhất thụ
Công Tử Tấn Dương – Ngô Trầm Thủy —— xuyên việt, giang hồ, nhất công nhất thụ
Công Xã Tam Bộ Khúc Hệ Liệt – Tâm Nha — hiện đại đô thị, HE
Cống phẩm hệ liệt – Đông Trùng — cổ trang, cung đình
Cổ bảo đồng cư vật ngữ  - —– hiện đại
Cổ kính khỉ đàm – Hoa Lật Thử — cổ trang, giang hồ, phá án
Cổ mộ kỳ duyên- – Lê Hoa Yên Vũ — cổ trang, cung đình, xuyên việt, nhất công nhất thụ, huyền huyễn
Cổ yển – Banana — cổ trang, giang hồ, ngược luyến
Cơ – Tử Minh Thiên Lộ — xuyên việt, cổ trang, nhất thụ đa công, HE
Cung nghiệt  - Điển Y  — Cổ trang, ngược luyến, SM, nhất thụ đa công, sinh tử
Cung trung liên lí thụ – Tư Vô Ích — cổ trang, cung đình, ngược luyến
Cuồng thú & Băng phôi  - Băng Long — hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ
Cuối đường – Dạ vũ — cổ trang, nhất công nhất thụ, NP trá hình, ngược luyến, HE
Cúc hoa cổ kiếm hòa tửu
Củng Thủ Hà Sơn- Trương Thụy (张瑞 ) — cổ trang, ngược luyến, HE
Cục cưng à, gọi ba đi! – Mâu Ti
Cường giả vô địch – Bích dao – hiện đại
Cường nhân sở nam – Đoạn Dực – cổ trang, giang hồ, cường công ôn nhu thụ, nhất công nhất thụ
Cước đạp lưỡng thuyền — đô thị tình duyên , nhất thụ đa công , ngược luyến, HE
Cướp sắc không cướp tài – Miểu miểu như yên — cổ trang, nhất công nhất thụ, giang hồ
Cừu ái phong vân – Hữu Hữu Đại — cổ trang, huynh đệ, nhất công nhất thụ, ngược tâm, ngược thân, HE
Cửa hàng thiên hạ (商行天下) – Cưu Vũ Thiên Dạ (鸠羽千夜) — xuyên việt, nhất công nhất thụ
Cửu u phượng hoàng (九幽凤凰) – Nam minh li hỏa (南明离火) — Xuyên việt
Cự tinh tri ngã tâm (巨星知我心) – Lăng Báo Tư (凌豹姿) —– ngược luyến tàn tâm, sinh tử
Cực Ác Tử Kỵ – Phong Dạ Hân — Yêu quái, hiện đại, nhất công nhất thụ
Cực bắc chi luyến – Bắc Cực Hồ — đoản văn, cổ đại, nhất công nhất thụ, huyền huyễn, HE
Cực Đạo Hoa Hỏa – Hoài Thượng — hiện đại đô thị, HE, ngược luyến tàn tâm
Cực lạc tiên sư  - Mê Dương — hiện đại, trường học, pink, nhất công nhất thụ, SM
Cực nguyệt vô song– Tiêu Đường Bố Đinh — xuyên việt, cổ trang, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ, huynh đệ
Cực phẩm nam thiếp  - Tiêu Thủy — Xuyên không , nhất thụ đa công
Cực phẩm thái tử chi liệt diễm hồng thần – Phong gian danh hương— Cung đình, nhất thụ đa công, xuyên việt
Cực phẩm tiểu thái giám – Tĩnh Xu Nữ —- cổ trang, cung đình, nhất thụ đa công, sinh tử
Cửu nguyệt – A Mạc — hện đại, nhất thụ đa công

D

Dã Thú Pháp Tắc – Thủy Ấn — hiện đại đô thị, ngược luyến, nhất thụ đa công, cường công
Dạ Chi Sát (夜之刹) – Huyễn Ái Vô Ái — phụ tử, huyền huyễn, cổ trang, xuyên việt, cường công cường thụ
Dạ Diên (夜鸢) – Cẩu Vĩ Ba Thảo— phụ tử, huyền huyễn, cung đình
Dạ đoạn huyền (夜断弦) – Kết Kết (桔桔) — nhất công nhất thụ, cổ trang cung đình, HE
Dạ hương phiêu lạc tình nan li – lookabook — xuyên việt, cổ trang, nhất công đa thụ, sinh tử, HE
Dạ tiêu —– cổ trang, giang hồ
Dạ Sắc Biên Duyên – donggua1986
Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng – Ngàn ngọn đèn trong đêm khuya — đồng nhân văn Thích Cố, cổ trang, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Dạ tranh – Dạ Dạ Tử Thì — cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, ân oán giang hồ
Dạ Tuyền – Fatty — nhất thụ đa công, hiện đại, vườn trường, cường thủ hào đoạt, ngược luyến
Dạ Vô Ngân – Dạ Chi Vị Vãn — cung đình, đoản văn, cường công cường thụ, ngược luyến, BE
Dật Ninh (逸宁) – Nam Chi (南枝) — hiện đại, nhất công nhất thụ, cường công nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE
Dật tiếu khuynh thành (逸笑倾城) – Hoán Diệp Như Mộng (焕烨如梦) — xuyên việt, hiện đại, phụ tử, HE
Diệt thiên – Đế Quân — Cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ
Dị giới tình duyến diêm vương thiên chi đào sắc hãm tỉnh – back — huyền huyễn, phúc hắc thâm tình tuyệt mỹ cường công, trì độn cường thụ
Dị giới tình duyến ma vương thiên chi tàn- back — huyền huyễn, lãnh khốc ma vương cường công, cường mỹ thụ, ngược luyến
Dị giới tình duyến minh hoàng thiên chi khuyết- back — huyền huyễn, phúc hắc minh vương cường công, bình phàm nhân loại thụ
Dị giới tình duyến nhân gian thiên chi duyến định tam sinh- Back — hiện đại, huyền huyễn, cường công nhược thụ, nhất thụ đa công, ngược luyến
Dị thế chi bá ủng thiên hạ – Trầm Liễm Nhân  — Xuyên việt, phụ tử, huynh đệ, nhất công đa thụ, cung đình, giang hồ
Dị thế chi như mặc xuất trần (异世之如墨出尘) – Thương tiêu nhiên (殇萧然) — phụ tử
Di thế chi tuyệt vô song – Kinh Hồng —– phụ tử, xuyên việt, huyền huyễn
Diễn mộng – Vệ Phong — xuyên việt, cổ trang, huynh đệ, ngựợc luyến, nhất thụ đa công, HE
Diễm Quỷ – Hoan Hỉ Công Tử — cổ trang, huyễn nhuyễn, HE
Dị Thế “Đào” Hoa Trái (移世“逃”花债) – Bạo Tiếu —- xuyên việt, nhất công đa thụ
Dị Thế Tịnh Đế Song Sinh Liên (异世并蒂双生莲) – Thiên Lam Y Mộng Tử (天蓝依梦紫) — Xuyên việt, ma pháp, huynh đệ, nhất công nhất thụ
Dị giới chi thần ma huyễn biến (异界之神魔幻变) – 冥皇星 —– phụ tử, xuyên việt
Dị Thế Đế Vương Luyến (异世帝王恋) – Lãnh Dạ Minh Hoàng (冷夜冥凰)—– xuyên việt, cổ trang, cung đình, phụ tử, nhất công nhất thụ
Dị thế yêu tinh – Du Mộng Y Nhiên— Huyền huyễn, xuyên việt, nhất công nhất thụ
Dịch hướng thiên (易向天) – Giang Biệt Hạc (江别鹤) — cổ trang, xuyên việt, trọng sinh, quan trường, thanh thủy văn, nhất công nhất thụ, hài
Dĩ vĩnh kim tịch – 弓行永夜 — hiện đại, kiếp trước kiếp này, ngụy 3P, cường công cường thụ
Dĩ vĩnh kim triêu – 弓行永夜 — cổ trang,chút huyền huyễn,giang hồ, ấm áp văn, mỹ công cường thụ
Du Nhiên Ngạo Hàn (悠然傲寒) – Tử Sắc Nguyệt Linh Lung (紫色月玲珑) — xuyên việt, cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, phụ tử
Dung quân [庸君] – Công Tử Hoan Hỉ
Duy ngươi độc sủng (唯你独宠) – An Hi Luyến (安希恋) — cổ trang, cung đình, xuyên việt, nhất công nhất thụ
Duy phượng độc tôn – Phong tiêu tác — cổ trang, nhất công đa thụ, HE
Du dương dị thế (悠游异世) – Thất dạ chi đô (七夜之都) — xuyên việt, cổ trang, cung đình, huyền huyễn
Du Thử Nhất Sinh (愉此一生) – Nam Chi (南枝) — hiện đại, nhất công nhất thụ, HE
Duyến tự vị lai ( 缘自未来) – Kim Doanh — xuyên việt, nhất công nhất thụ, BE
Dụ đồng (诱瞳) – neleta
Dụ Hoặc (诱惑) – Không Thành Kế (空城计) — hiện đại đô thị, cường công nhược thụ, sinh tử văn, ngược luyến, HE
Dụ hồ nhập hổ khẩu (诱狐入虎口) – Thiên Nham (千岩) —– cổ trang, tiên hiệp
Dụ nhĩ thành nhất gia – Tả thủ tịch dương — hiện đại, ấm áp văn, dụ thụ, nhất công nhất thụ
Dụ Tình (诱情) – Thủy Tình Quang — cổ trang, hài, ôn nhu cường công vs đáng yêu tùy hứng vô tư cường thụ, điềm văn, công sủng thụ, HE, nhất công nhất thụ
Dục chi quả – Phong Mê Trần — hiện đại vườn trường, cường công, HE, nhất công nhất thụ
Dục Hải (欲海) – Triệt Dạ Lưu Hương (彻夜流香) — hiện đại đô thị, cường công cường thụ, HE, nhất công nhất thụ
Dục mãn hạnh lâm – Vạn diệt chi thương —– hiện đại đô thị, nhất thụ đa công
Dục Trầm Tự Hải (欲沉似海) – Mễ Tịch Hi — hiện đại, phụ tử
Dục Thần (育神) – Úc Tạp Đức (郁卡德) — xuyên việt, NP, HE
Dục vọng chi yến – vô danh — đoản văn, hiện đại, huynh đệ song bào thai, ca thụ đệ công, nhất công nhất thụ, cường công nhược thụ, H văn, HE
Dương nhập lang khẩu (羊入狼口) – Cám (紺)
Dương quang hạ đích ái nhân – Dạ vũ — hiện đại,nhất công nhất thụ, hài, HE
Dương thư mị ảnh (扬书魅影) – Nam Phong Ca — Giang hồ, nhất công nhất thụ, sinh tử HE
Dữ ái vô quan (与爱无关) – Phong Lộng —– hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm
Dữ dã thú tại y điện viên – Hồ Điệp — giả tưởng, hiện đại (?) , nhân thú, xuyên việt, ôn nhu công, dụ thụ
Dữ nữ tuyệt duyến lệ tát phao – Tiểu nê ba — xuyên không, cổ trang, nhất công đa thụ, HE
Dữ quân bán duyến (与君半缘) – Thu Chí Thủy (秋至水) — Cổ trang, sinh tử, cường công cường thụ
Dữ thú đồng hành hệ liệt – Dịch Nhân Bắc
Dự ngôn chi vương giả chí tôn (预言之王者至尊) – Phi li (非离) — phụ tử
Dựng Phu Khế Ước (孕夫契约) – Thao Thiết Ngục — hiện đại, sinh tử, mĩ công cường thụ, nhất công nhất thụ

Đ

Đam mĩ giới chi xuyên qua liên hợp hội trưởng (耽美界之穿越联合会会长) – Toshya — xuyên việt, hài, thanh thủy văn, nhất thụ đa công
Đao mộng – Ngọc Ẩn — cổ trang, giang hồ, cung đình, phụ tử, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Đao phong hệ liệt – Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
Đào hoa hành (桃花行) – Đỗ Thủy Thủy (杜水水) — huyền huyễn , xuyên việt , nhất thụ đa công , cường công mĩ thụ
Đào Hoa Trái – Đại Phong Quát — cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ
Đào nguyên túy thiên thu (桃源醉千秋) – Thiên Chi Hiểu (天之晓) — phụ tử, huyền huyễn
Đái tẩu bạch sắc mã đề liên đích thiểu niên – Ngôn Thiên Nhất — hiện đại, đoản văn, BE
Đát kỷ (妲已) – Cổ tinh nhân (古菁儿) — ma huyễn, cổ trang, nhất thụ đa công, xuyên việt, HE
Đảo (岛) – Nhiếp Hinh Nhan (摄馨颜) — Thích Cố đồng nhân văn, cổ trang, sinh tử văn
Đảo môi hệ liệt – A Bảy (阿七恶搞笑)
Đảo môi kiểm đáo nhất mai đản (倒霉捡到一枚蛋 ) – Cẩu Oa Tử (狗娃子) — huyền huyễn, thần tiên
Đảo môi tiểu bảo bối nhi (倒霉俏宝贝儿) – Bạc Vụ Vũ Hà (薄雾雨荷) — nhất công nhất thụ, pink, công sủng thụ
Đảo môi trùng xuyên việt kí – Dương mị mị mị — xuyên việt, cổ trang, cường công cường thụ
Đãi giá hoàng phi (待嫁皇妃) – Giải Liên Hoàn (解连环) — cổ trang, cung đình, xuyên việt, nhất công nhất thụ
Đãn vi quân cố (但为君故) – Hàn Y — giang hồ, ngược luyến, cường công cường thụ
Đại Đường tình sử – Trầm Lệnh Trừng — cổ trang, xuyên việt, huynh đệ
Đại giá quý phi
Đại giới – Phong Nhi — hiện đại đô thị, ngược luyến
Đại Lý hoàng đế
Đại phú ông – Bách Quỷ Dạ Hành — hiện đại, nhất công nhất thụ, hơi ngược luyến, H văn, HE
Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt – Ly Chi Nhược Tố — hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, đại thúc thụ
Đại thúc ngộ thượng lang – Mặc Kỳ Lân — Đô thị hiện đại, đại thúc phụ
Đại Thử Tình Nhân (袋鼠情人) – Ức Thu — hiện đại, sinh tử, nhất công nhất thụ
Đạm sắc sắc vi (淡色蔷薇) – Phong Lộng — cung đình, viễn tưởng, cường thụ
Đạo tín tình duyên (盗信情缘) – Ân Tử Kỳ (殷子期) — hiện đại
Đạp Tuyết Tầm Mai (踏雪寻梅) – Mộc Vũ Linh Âm (沐雨聆音) —– cổ trang, võ lâm giang hồ, nhất công nhất thụ
Đăng hoa – Tiêu tương vị ương — đoản văn,cổ trang, ngược luyến,BE, HE, đồng nhân văn
Đằng chi luyến – Yêu dạ — cổ trang, phụ tử,cường công nhược thụ, nhất công nhất thụ, hài, ngược luyến, HE
Đẳng (chờ) – Nhĩ Duy Hoa — đoản văn, hiện đại, HE
Đẳng giới giao hoán – Đâu Đâu Lí Hữu Đường Quả — đồng nhân văn Harry Potter
Đặc biệt đích ngươi – Lâm tử tự — hiện đại, huyền huyễn, hồ ly x nhân loại, nhất công nhất thụ, H văn, HE
Đêm New York – Qua Dươn — hắc đạo, HE, hỗ công, hiện đại, nhất công nhất thụ
Đêm qua nhàn đàm mộng hoa rơi (昨夜闲潭梦落花) – Lê Hoa Yên Vũ — nhất công nhất thụ, cổ trang, cung đình
Đêm thuật
Đều không phải là ánh mặt trời (并非阳光) – Phong Lộng — ngược luyến tàn tâm, hiện đại đô thị, HE
Đế hậu (帝后) – Phượng Trọng Hoàn (凤重桓) — Cổ trang, HE, nhất công nhất thụ, sinh tử văn
Đế Kinh Phong Vân Lục (帝京风云录) – Phi Ngữ (绯语) — cổ trang, nhất công nhất thụ, HE
Đế Quốc Dựng Phu (帝国孕夫) – Lạp Luyện Bối Tâm —- nhất công nhất thụ, ngược luyến tàn tâm, sinh tử, HE
Đế thai xuân – Phong duy
Đế thụ 1: Hậu công ba nghìn – Băng Tuyết Nhu Tình — ngược luyến tàn tâm, cung đình, võ lâm
Đế thụ 2: Tuyệt Sắc Khuynh Thành – Băng Tuyết Nhu Tình — ngược luyến tàn tâm, cung đình, võ lâm
Đế Vương Gia (帝王家) – Triển Tường — phụ tử, cung đình
Đế vương sách (帝王策) – Tiếu Dương (笑扬) — cung đình
Đế vương tư (帝王思) – Tưởng vong kim sinh (想忘今生) —– cung đình, thúc chất
Để cho ta tới yêu – Thế Minh — xuyên không, cổ trang, nhất công đa thụ, HE
Đi ngang qua hồng trần – Dạ Vũ — cổ trang, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Điên cuồng đích mộc đầu – Bảo Ngư —– cổ trang, xuyên việt, trung khuyển thụ, hài, HE
Điên đảo chúng sinh (颠倒众生) – Liên Tích Ngưng Mâu (怜惜凝眸) — Phụ tử, ma pháp thế giới, cung đình, nhất công nhất thụ
Điều đỉnh thiên hạ (调鼎天下) – Phiền Lạc (樊落) — Cổ trang, nhất công nhất thụ, hài
Điều phong lộng nguyệt (调风弄月) – Phong Lộng 风弄
Điểm lượng tinh tinh – Tự Từ
Điềm mật anh túc – Mê Dương — hiện đại, phụ tử
Điệp vũ hoa khai (蝶舞花开) – 似曾相识颖归来
Đỉnh Online — võng du , nhất công nhất thụ, HE
Địa ngục chi hoả hệ liệt – S quần ma loạn vũ — Hiện đại, SM
Địa ngục chi ngược – Phong lộng — hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến, SM, HE
Địch duyến – Chỉ Lưu — cổ trang, cung đình, cường công cường thụ, ngược tâm, HE
Định chế vương phi – Đông Trùng — hiện đại, cường công nhược thụ
Định Phong Ba (定风波) – Già Lam Vũ (伽蓝雨) — cổ trang, yêu quái tiên nhân, nhất công nhất thụ, HE
Định phong ba  - Tiểu Bộ (小步) — cổ trang, nhất công nhất thụ, sinh tử, HE
Đoàn kị sĩ hắc ám – Xá tử yên — hiện đại, huyền huyễn, ngược luyến, nhất thụ đa công, HE
Đoàn tụ chịu công bộ – vô danh — cổ trang, huynh đệ, nhất thụ đa công, HE
Đoạn Hồng Lâu – Loan Nhiên — cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ
Đoạn Tình Kết  - Thập Thế (十世)
Đoạn tụ
Đoạn tương tư – Tùy Phong Phi — huyền huyễn, ngược luyến, nhất công nhất thụ
Đoạt Đế (夺帝) – Phỉ Yến
Đọa lạc bạch bào – Phong lộng — hiện đại, nhất công nhất thụ, SM, ngược luyến, hài, HE
Đô thị tế linh sư (都市祭灵师) – Tàng Yêu/Nguyệt Hạ Lan (藏妖 / 月下兰) — huyền huyễn, cường công nhược thụ, hiện đại
Đông tây – Triêu vụ vân tịch — đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, HE
Đồng Dưỡng Nam Tức – Hồng Phi Tuyết Trảo — Cổ trang, phụ tử
Độc – Thủy Mị Nhi — hiện đại đô thị , nhất công nhất thụ , ngược luyến, HE
Độc Cô huynh đệ hệ liệt – Phùng Quân
Độc hành thú (独行兽) – Bạch Vân (白芸) — hiện đại, nhất công nhất thụ
Độc hành giả – 蛇蝎点点 — cổ trang, giang hồ, cường công , yêu nghiệt thụ, ấm áp văn
Độc long quân (渎龙君) – 某 live — huyền huyễn, yêu tinh, thúc chất
Độn nô ác chủ [钝奴恶主] – Trĩ Nhi — mỹ công sửu thụ, ngược luyến, nhất công nhất thụ, HE
Đuôi to ba tiểu tiên (大尾巴小仙) – Kim cương giới (金刚圈)
Đừng chạy, của ta bạch ngọc tiểu bảo bối (别跑, 我的白玉小宝贝) – Mạn Tùy Vân Cuốn Vân Thư (漫随云卷云舒) — cổ trang, HE
Đừng Chạy, Hài Tử Mẹ Nó! (别跑,孩子他妈!) – Vi Tiếu Đích Miểu Miểu — sinh tử, hiện đại, nhất công nhất thụ
Đừng chạy, lão sư! – Lạc Dận
Đừng nói hoàng đế vô tình (莫道皇帝无情) – Đông Trùng (冬虫) —– cổ trang cung đình, nhất công nhất thụ
Đương lãnh khốc ngộ thượng lãnh mạc (当冷酷遇上冷漠) – Viêm (炎) — hiện đại, nhất công nhất thụ
Đương suất ca biến thành sửu nữ thì (当帅哥变成丑女时) — hiện đại
Đương thì minh nguyệt
Đương thiếu gia gặp gỡ thiếu gia (当少爷遇上少爷) – Hiểu Thập Nhất (晓十一) — hiện đại, nhất công nhất thụ, HE
Đường đột mỹ nhân (唐突美人) – Phong Khởi Liên Y

F

Fallen angel 

G

Gansi lão bản – Đường Quả — hiện đại, lưu manh công x lạnh lùng dụ thụ(?), H văn, chủ công, nhất công nhất thụ
Gặp gỡ ở biển Ca-ri-be – Phong Lộng — hiện đại đô thị, ngược tâm
Ghen tị – Tình Ngư — đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, BE
Gia chủ đích nam sủng – Phong Như Nguyệt — cổ trang, cường công nhược thụ, ngược luyến, HE, nhất công nhất thụ
Gia giáo đồng nhân – Băng phong Truyền Tình — đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, nhẹ nhàng, HE
Gia lỗi  - Trọc Nguyệt  —– xuyên việt, mất quyền lực
Gia tặc nan phòng – Ngữ tịch — cổ trang, nhất công nhất thụ, ngược luyến, BE
Giai Hạ Tù  - Lăng Báo Tư — cung đình, nhất công nhất thụ, cổ trang
Giang hồ vô lại
Giang sơn tiêu cốt chi trung thần – Gia thú —– cổ trang, cung đình, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, HE
Giang sơn vạn lí túy thanh phong  - Mạch Phách — cổ trang, giang hồ, cung đình, nhất công nhất thụ,HE
Giao tập (cùng xuất hiện) – Lâm tử tự — hiện đại, huyền huyễn, hồ ly x nhân loại, nhất công nhất thụ, H văn, ngược luyến, đầu đá công, mĩ tinh ranh thụ, HE
Giao thác – Astronomy Tower — xuyên việt, tá thi hoàn hồn, đồng nhân văn Harry Potter
Giá hồng lăng tử minh – Linh — xuyên việt, cổ trang, huyền huyễn, nhất công đa thụ, HE
Giám hoa yên nguyệt – Giản Thanh Viễn — xuyên việt, cổ phong nhã vận
Giả như ngã thị chân đích – Sinh Sinh Tử Tử — Cổ trang, nhất công nhất thụ, HE
Giảo hồ –  — cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ
Giấc mộng lúc ban đầu – Dạ vũ — hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Gió cuốn tận trời – Bắc Đường Hàm Anh — cổ trang, cung đình, ngược luyến, nhất thụ đa công, HE
Giới nam sủng – Mộng Tưởng Tuyết — cổ trang, cung đình, nhất công đa thụ, HE

H

Hai mươi trong năm – May0520 — hiện đại, nhất công nhất thụ, phụ tử, ngược luyến, HE
Hà chi thương
Hàn đế truyện – Sĩ đồ chi yêu
Hàn Tử Cao
Hà Xử Mịch Quảng Hàn – Thâm Lam — Cổ trang giang hồ
Hàn Diệc Xâm Mai (寒亦侵梅) – Sheepせ囧 —– cổ trang, giang hồ, phụ tử, nhất công nhất thụ
Hành dương nhạn khứ vô lưu ý
Hành hương – Phi Thiên Dạ Tường — hiện đại, nhất công nhất thụ, khoa học viễn tưởng, HE
Hán Thủy đan ưng – Tiêu — cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, HE
Hào môn diễm (豪门焰) – Hiểu Xuân — đô thị hiện đại, cường công cường thụ, HE
Hải nhân tư gia tộc chi song bội đích ái – Sa la — xuyên việt, cổ trang, cung đình, song tính, sinh tử, nhất thụ đa công (4P), hài, H văn, HE
Hảo nhân nan vi – Dịch Nhân Bắc — hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ , mỹ công sửu thụ, đại thúc thụ
Hãn phỉ hệ liệt – Lê Hoa Yên Vũ
Hạ Cửu Lưu Chi Châu Lưu Bích Chuyển (下九流之珠流璧转) – Nguyệt Quang Bảo Thạch (月光寶石) —– cổ trang, võ lâm giang hồ, nhất công nhất thụ
Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương (下九流之活色生香) – Nguyệt Quang Bảo Thạch (月光寶石) —– cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ
Hạ Cửu Lưu Chi Hồng Tử Loạn Chu (下九流之红紫乱朱) -Nguyệt Quang Bảo Thạch (月光寶石) —– cổ trang, võ lâm giang hồ, nhất công nhất thụ
Hạ Cửu Lưu Chi Hữu Hoa Kham Chiết (下九流之有花堪折) – Nguyệt Quang Bảo Thạch (月光寶石) —– cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ
Hạ Cửu Lưu Chi Thiên Tru Địa Giảm (下九流之天诛地减) – Nguyệt Quang Bảo Thạch (月光寶石) —– cổ trang, võ lâm giang hồ, nhất công nhất thụ
Hạ dạ bất li (夏夜不离) – Sheep (せ囧) —– phụ tử
Hạ khắc thượng chủ nghĩa – Trung nguyên mạt lị — hiện đại, nhất công nhất thụ, phụ tử, hài, HE
Hạ nhất thứ chúc nguyện dĩ tiền – Thủy Bôi — xuyên việt, cổ trang, huyền huyễn,cường công cường thụ, nhất thụ đa công, HE
Hạ nhật ngọ hậu đích lão nhân trà (夏日午后的老人茶上) – Tự Từ — hiện đại, trọng sinh, thanh thủy văn, nhất công nhất thụ, HE
Hại (害) – Phong Lộng—– hiện đại đô thị
Hạ Tân Lang (贺新郎) – Hoan Hỉ Công Tử — cổ trang, cổ phong nhã vận
Hạ thần – Huyền Nguyệt Vô Âm
Hải tặc quyền hoàng – Lam Sát — cường công cường thụ, HE, nam nam sinh tử, nhất công nhất thụ
Hạnh hoa thôn hệ liệt (杏花村系列) – Tiểu Lâm Tử (小林子) —- cổ trang, nhất công nhất thụ
Hạnh phúc đích đào dật – Thiển Thảo — nhất công nhất thụ, HE
Hạnh phúc tiểu hài tử Lưu Tiểu Nguyên (幸福小孩刘小源) – Băng Mị (冰魅) — Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, HE
Hạnh phúc vốn là một giọt nước (幸福是一滴水) – Duệ Tiêm — cổ trang, xuyên viêt, nữ biến nam
Hạo Dạ Vị Ương (灏夜未央) – Lạc Thần — xuyên việt, nữ biến nam, phụ tử, cung đình, giang hồ, huyền huyễn, sinh tử
Hận ái – Lê Hoa Yên Vũ
Hận Ái Tù Lung (恨爱囚笼) – Hương Phẩm Tử Hồ (香品紫狐) — hiện đại đô thị, hắc bang, cường công cường thụ, HE, nhất công nhất thụ
Hận long ngâm (恨龙吟) – Lam Lam (蓝蓝) —– sinh tử, ngược luyến tàn tâm, nhất công nhất thụ, huyền huyễn
Hận nan ly (恨难离) – Na Sơn Na Thủy (那山那水 — cổ trang, cường công cường thụ, nhất công đa thụ, sinh tử văn
Hậu cung nam phi – Lê Hiểu Hiểu — cổ trang cung đình, nhất công nhất thụ, HE
Hậu thổ xuân kì – Tử Nhạn — cổ trang, huyền huyễn, cường công ôn nhu thụ
Hấp Huyết Quỷ Đích 100 Chủng Tử Pháp – Bất Tất Bất Tất — Tây phương, HE, cường công cường thụ
Hầu tử (猴子) – Orange (橘子) — cổ trang
Hắc ám địa bình tuyến (黑暗地平线) – Lão Gia Mỹ Mi (老爷美眉) — huyền huyễn, ngược luyến
Hắc ám đọa thiên sứ – Hắc miêu Tu La — xuyên việt, cổ trang, huyền huyễn, ma quái, nhất công đa thụ, HE
Hắc ám xâm tập – Điển Y — cường công cường thụ, sinh tử, HE
Hắc Bang Nhất Thiên Linh Nhất Dạ – Lăng Báo Tư — Hiện đại
Hắc bang lão đại đích mang thai nam sủng (黑帮老大的怀孕男宠) – 缀梦 — hiện đại, sinh tử, HE
Hắc bang lão đại đích sủng vật (黑帮老大的宠物) – 缀梦 — hiện đại, sinh tử, HE
Hắc Đạo Tình Duyên (黑道情缘) – Hương Phẩm Tử Hồ (香品紫狐) — hiện đại đô thị, cường công cường thụ, HE, nhất công nhất thụ
Hắc Sắc Đế Quốc – donggua1986
Hắc tinh linh vương đích già kiểm nam hài (黑精灵王的遮脸男孩) – Lại Bì Quai Quai (赖皮乖乖) — Yêu tinh, cường công, nhược thụ
Hắc y đại hiệp dữ bạch y phiêu phiêu đích ma giáo giáo chủ đích Ô Long cố sự ( 黑衣大侠与白衣飘飘的魔教教主的乌� �故事) – Lưu Ly Châu Ki (琉璃珠玑) — cổ trang, giang hồ, HE, nhất công nhất thụ
Hắn là người nhát gan – Lâm tử tự — hiện đại, nhất công nhất thụ, ôn nhu đặc công cường công, học sinh nhược thụ, ấm áp, HE
Hắn là vương phi của ta
Hề Phượng Sơn Truyện Thuyết Chi Nam Hậu (兮凤山传说之男后) – Thanh Long Bất Ngữ (清风不语) — cung đình, ngược luyến
Hệ Kim Linh – Lạc Ngữ Mạn Mạn — Cổ phong nhã vận, ngược luyến tàn tâm ngược thân ngược tâm , nhất công nhất thụ
Hệ thanh ti (系青丝) – Phất y (拂衣) — phụ tử
Hi Cảnh – Nam Chi — Hiện đại, nhất công nhất thụ
Hiền vương gia đích ba con công lão hổ – Tương Nam — cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất công đa thụ (4P), HE
Hiếu mạc hiếu – hi thu — đoản văn, cổ đại, phụ tử, nhất công nhất thụ, H, HE
Hí Chu lang (戏周郎) — xuyên việt, đồng nhân văn, nhất công nhất thụ
Hí Luyến (戏恋) – Luật Khinh (律轻) — hiện đại đô thị, cường công nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE
Hí Thuyết Trúc Giai Nhân – Đào Khứ Hà Phương — Cổ trang, đồng nhân
Hỉ tương phùng chi Hạ chi thiền
Hỉ tương phùng chi Hí xuân tình
Hỉ tương phùng chi Luyến Thu Li
Hỉ tương phùng chi Tùy đông phong
Hiên viên (轩辕) – Vũ Môi (雨莓) —– cổ trang, xuyên việt, sinh tử, HE, nhất công nhất thụ
Hiệp? Hiệp Sĩ?? Đại Hiệp??? (侠?侠士??大侠???) – Tử Hiên (紫轩) — Cổ trang, giang hồ võ lâm, hài, nhất công nhất thụ, HE
Hoa diễm vô song – Lăng Báo Tư — cổ trang, nhất công nhất thụ, trộm long tráo phụng, cường công nhược thụ, HE
Hoa dung nguyệt mạo [花容月貌] – aaaaa5 — nhất công nhất thụ, cổ trang, sinh tử, hỗ công
Hoa dung thiên hạ – Thiên Lại Chỉ Diên —– giang hồ, huyền huyễn, xuyên việt, ngược luyến tàn tâm, HE
Hoa giá hệ liệt – Mễ Lạc
Hoa hoa công tử – Hà Đồng — cổ trang, nhất công nhất thụ
Hoa Hoa Du Long (花花游龙) – Tinh Bảo Nhân
Hoa khai bất kí niên – Mi Như Đại — phụ tử, nhất công nhất thụ, cổ trang giang hồ, ngược luyến tàn tâm, cường thụ, HE
Hoa khai tảo (花开早 ) – Kết Kết (桔桔) — 1 2– — xuyên việt, cổ trang, nhất công nhất thụ, HE
Hoa Lạc Vị Thức Quân – Trần Ấn — Giang hồ, nhất công nhất thụ
Hoa nguyệt ngân – Brahma
Hoa tựa nhân phi (花似人非) – Miêu tiên nhân (猫仙人) — xuyên việt, cổ trang, giang hồ, ngược luyến, nhất công nhất thụ
Hoàn khố (Phong lưu kiếp) – Hoan Hỉ Công Tử — cổ trang, ma thuật
Hoàng đế đich hoàng đế (皇帝的 皇帝) – IK Lương (IK梁)
Hoàng đế không đi làm thái giám – Chi Chi
Hoàng đế oai truyện hệ liệt – Tinh Di — cung đình, nhất công nhất thụ
Hoàng khuyết khúc chi tần lâu nguyệt (皇阙曲之秦楼月) – Sắc Như Không (色如空) — cổ trang, ngược luyến tàn tâm, SM
Hoàng Kim Cốt (黄金骨) – Trần Tiểu Thái (陈小菜) — Huyền huyễn, nhất công nhất thụ
Hoàng kim dũng giả truyền kỳ – Độc Liên Hoa — huyền huyễn
Hoàng Kim thiên sứ đích Ma Vương tình phu – Tự Lãnh
Hoàng kim thử tham ăn (贪吃黄金鼠) – San đóa lạp (珊朵拉) —– nhất công nhất thụ, huyền huyễn, HE
Hoàng Kim Vũ Dực (黄金羽翼) – Tử Sắc Mộc Ốc — hiện đại, huyền huyễn, phụ tử
Hoàng Tử Truyền Kỳ (皇子传奇) – A Đậu (阿豆) — xuyên việt, cổ trang
Hòa thân ký (和亲记) — cung đình, nhất công nhất thụ, nhược thụ, đồng nhân văn
Hóa vụ – 洗尘的细雨 — hiện đại, trinh thám, kinh hãi huyền nghi, cường công cường thụ
Họa thủy (Kẻ gây tai hoạ) – Lăng báo tư — cổ trang, nhất công nhất thụ, cường công nhược mĩ thụ, HE
Hồ Điệp Sơn Trang Hệ Liệt -Tiểu Lâm Tử (小林子) —– cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ
Hồ li lão công đích tuần dưỡng thủ tắc – Bách Quỷ Dạ Hành — cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, hồ li x đạo sĩ, hài, nữ vương thụ, công sủng thụ, sinh tử, HE
Hôn quân dưỡng thành kế hoạch – Hạ lam — xuyên việt, cổ trang, nhất công đa thụ, ngược luyến, HE
Hồ tác phi vi (狐作非为) – Du vũ (悠雨) — hồ ly
Hồ tiên nghiệt duyên – Kỉ Thiên Thu
Hồi đáo minh phủ tố thiếu gia (回到冥府做少爷 ) – Nhu の thiên vũ (柔 の千舞) — huyền huyễn phụ tử
Hồi thủ dĩ võng nhiên – Thủy Nguyệt Hoa — cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, BE
Hồi ức năm xưa – Triêu Vụ Vân Tịch — cổ trang, cường công nhược thụ, HE
Hồn đồn than – Dịch nhân bắc — hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Hồng ảnh tuyết ngân – Ngọc Ẩn — cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Hồng bì hài, Như vậy đích ái, Yêu nam nhân như vậy – Mê Âm — hiện đại, dụ thụ , ngược luyến, HE, nhất công nhất thụ
Hồng diệp tương tư (红叶相思) – Nguyệt Sắc (月蔷) — nhất công nhất thụ, cổ phong nhã vận, HE
Hồng Phúc Dao (红福谣) – neleta
Hồng Sắc Sa Mạc – Nhã Kỷ — võng du, nhất công nhất thụ
Hồng thiên đốt thành (虹天焚城) – Phi Nhược (非若) — cung đình cổ trang, nhất công nhất thụ, ngược luyến, sinh tử văn, HE
Hồng Trần Hữu Hạnh Thức Đan Thanh – A Đổ —– cổ trang, ngược tâm, he
Hồng trần viễn tại thiên biên ngoại – Nguyệt Bội Hoàn — võ lâm, nhất thụ đa công, ngược luyến tàn tâm
Hồng Tụ (红袖) – Hoa Vũ — xuyên việt, nhất thụ đa công, cường thụ, HE
Hổ Duyến (虎缘) – Trì Hoả (池火) — cổ trang, cung đình, xuyên không, nhất công nhất thụ, sinh tử văn, ngược luyến, HE
Hợp Hoan – Tuyết trung không linh —– cổ trang, ngược luyến tàn tâm
Hợp lý đích truyền thuyết (合理的传说) – Điền Chung (田终) — hiện đại, Yêu tinh
Huấn thế chi mạnh thủ dân nam (训妻记之强取民男) – Bất Minh (不明) — hiện đại
Huấn thê ký chi phá kính trọng viên (训妻记之破镜重圆) – Bất Minh (不明) — hiện đại
Huề phủ thiên nhai (携手天涯) – Dịch nhân bắc —– cổ trang, cường công cường thụ,
Huy vũ tuyệt thế – vẫn nặc sí phong — cổ trang, nhất công nhất thụ, HE
Huyền cực online (玄极 Online) – Nguyệt Quang Vật Ngữ (月光物语) — Võng du, nhất thụ đa công, công sủng thụ
Huyễn phượng khúc (幻凤曲) – Huyền tử phách (玄紫珀) — Xuyên việt, cường công, sinh tử
Huyễn cổ Trung Quốc thú thú tương luyến chi lang (幻古中国兽兽相恋之狼) – Nhạc Nhạc Miêu (乐乐猫) — yêu tinh
Huyết Dạ – Phong Lộng —– SM, HE
Huyết liên (血连) – Tiểu tể muội (小崽妹) — phụ tử
Huyết luyến – neleta — hiện đại, nhất công nhất thụ, HE
Huyết ngâm lạc dận (血吟烙胤) – Huyết Ngâm
Huyết oa oa (血娃娃) —– phụ tử, cung đình, huyền huyễn
Huyết Tại Thiêu – Lạc Tháp Miêu — cổ trang, BE
Huyết sắc chi nguyệt – Trọng Ân — hiện đại, hấp huyết quỷ, cường thủ hào đoạt, nhất thụ đa công, mỹ công cường thụ
Huyết sắc khế ước – Băng Linh — xuyên việt, huyền huyễn, nhất công nhất thụ
Huynh đệ chi sí tội – Vĩnh Hằng Đích Mộng — Hiện đại đô thị, giang hồ, ngược luyến, HE
Huynh hữu đệ công – Lam Lân —– hiện đại đô thị, huynh đệ, HE
Hùng miêu viên viên (熊猫圆圆) – Duật Dương (聿旸) — Huyền huyễn, Yêu tinh
Hủ nữ suất tam ca (腐女变帅哥) – Du Mẫn (悠悯) — phụ tử, cổ phong nhã vận, cổ trang, xuyên việt, nữ biến nam
Hủy Tâm Chú – Tùy Phong Phi — huyền huyễn, ngược tâm, HE
Hương dân hướng tiền xung ( 鄉民向前衝 ) – Phương A Nhâm — xuyên việt, cổ trang, nhất công nhất thụ
Hữu ngạn phồn hoa chi nhất Sủng vật tiểu tình nhân – Lạc Tử Ngôn
Hữu Phong Minh Lang (有风鸣廊) – Triệt Dạ Lưu Hương (彻夜流香) — cổ trang

I

Ích kỉ – Sinh sinh tử tử

K

Kém cỏi nam nhân đích kém cỏi luyến ái – Băng phong truyện tình — đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, nhẹ nhàng, HE
Kha nam – Tiểu ngư toản thiên — hiện đại, nhất thụ đa công, hài, ấm áp văn, HE
Khai đáo đồ mi (开到荼蘼) – 天摇光 — cổ trang, ngược luyến, BE
Khách điếm lão bản (客栈老板) – Thảo Thảo (草草) —– xuyên việt, võ lâm, nhất thụ đa công, ngược luyến tàn tâm
Khán bất kiến nhĩ đích ôn nhu – Mặc Bi — đồng nhân văn Harry Potter, xuyên việt, trọng sinh
Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa – Tự Từ
Khát khao khôn cùng – Lam Lân
Khả ái thiên tử (可爱天子) – Phong Quá Vô Ngân — cổ phong nhã vận, nhất công nhất thụ, HE
Khất cái hoàng đế (乞丐皇帝) – Đoạ Thiên — cổ trang, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ
Khế Ước – Thiệu Ly — ngược luyến, HE
Khi cà chớn gặp cà chua
Khi đồng nhân nam gặp xuyên không (当同人男遇上穿越) – Mộc Hoang (木荒) — xuyên việt, cổ trang, nhất công nhất thụ
Khi tiểu công biến thành tiểu thụ (当小攻变成小受时) – Đào Hoa Nông (桃花农) — xuyên việt, cổ trang, cường công cường thụ, cung đình
Khí phách thành chủ sỏa đại phu
Khiếm trái thường tình – Bất Tử — cổ trang, nhất công thất thụ, mất quyền lực, HE
Khiêu gia hoàng đế và đầu gỗ minh chủ (跷家皇帝与木头盟主) – Nhã Kỷ (雅纪) — giang hồ võ lâm, nhất công nhất thụ, HE
Khi Phiến: Cúc Sắc Chính Nồng (欺骗:菊色正浓) – Bắc Giang Phượng (北江凤) — hiện đại đô thị, phụ tử, giang hồ
Khi Phiến – Lâm LônĐoản văn, hiện đại đô thị, ngược luyến, nhất công nhất thụ, cường thụ cường công.
Khiếp xuân hàn – Tố Lê Trúc Ảnh — cổ trang, nhất công nhất thụ, huyền huyễn, ngược luyến, ngược thân, sinh tử, HE
Khiết phích thiếu gia
Khinh phong quá – Tạp (Kaaa) — hiện đại, cường công nhược thụ, ngược luyến
Khoái nhạc nhân sinh – San hô ngư miêu — xuyên việt, trọng sinh, nữ biến nam, đồng nhân văn Harry Potter
Khoái nhạc trạch cấp tống (快乐宅急送) – Mê Dương — hiện đại, nhất công nhất thụ, đại thúc thụ
Khoáng thế kim sinh (旷世今生) – Lãnh Dạ Minh Hoàng (冷夜冥凰)
Khó ngăn cản – Hàn Mai Mặc Hương — hiện đại, nhất công nhất thụ, HE
Không lấy chồng cũng phải lấy (不嫁也得嫁) – Sở Mộng Hàn — cổ trang, nhất công nhất thụ
Không may quỷ – Nam Khuyết — cổ trang, giang hồ, cung đình, xuyên việt, cường công cường thụ, nữ biến nam
Không muốn, không muốn buông – Phong lộng — hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến, SM, HE
Không sợ chết, sợ đau – Tùy Phong Phi — hiện đại, huynh đệ, ngược luyến, cường công cường thụ, HE
Không thành – Vệ Phong Vô Nguyệt — huyền huyễn, trọng sinh, nhất công nhất thụ, HE
Không thể động (不能动) – Phong Lộng — hiện đại đô thị, ngược tâm, HE
Không tin thanh xuân hoán không trở về — hiện đại đô thị, trọng sinh, vườn trường, HE
Khổ mệnh tiểu bá vương – Phong lộng —– cổ trang, cường công cường thụ
Khốn Tại Võng Trung Ương – Cuồng Thượng Gia Cuồng — hiện đại, HE, nhất công nhất thụ
Khởi cư chú (起居注) – Hàn Y (寒衣) — cung đình, nhất công nhất thụ, cổ trang
Khuynh lập loạn thế (倾立乱世) – Túy Tử Thương (醉紫殇) — nhất thụ đa công, HE
Khuynh Lập Loạn Thế Túy Tử Thương – Lăng Phỉ Ảnh — Cổ phong nhã vận 
Khuynh Quốc – Smtlove (倾国-smtlove) – A Phượng (阿凤) — cổ trang, ngược luyến tàn tâm
Khuynh Quốc Anh Hùng (倾国英雄) – Tinh Bảo Nhi (星宝儿) — cổ trang, cung đình (?), cường công, ngược tâm, HE
Khuynh quốc yêu nghiệt (倾国妖孽) – Ai Nhã Yêu (哀雅爱)
Khuynh tẫn thiên hạ – Astronomy Tower — cổ trang, cung đình, niên hạ vương gia công x xe lăn đế vương thụ, xuyên việt, trọng sinh, chủ công xuyên
Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – Thương Hải Di Mặc — 1 2 3 4 5 — nhất công nhất thụ, cổ trang, ngược luyến
Khuynh Thành Song Tuyệt – Thất Mạc Thanh Phàm — Cổ phong nhã vận 
Khuynh thần lạc cửu tiêu (倾辰落九霄) – Hỏa Ly (火狸) — cường công cường thụ, huynh đệ, giang hồ
Khuynh Thiên Hạ Yêu Nghiệt Thái Tử – Tả Ngạn Tế Ty — cổ trang cung đình 
Khuynh tình
Khuynh tình hải – Đầu Mộc Đào Đích Chi Chi — huyền huyễn, cổ trang, nhất thụ đa công (4P), cường thủ hào đoạt
Khúc kì ốc – Lâm tử tự — hiện đại, huyền huyễn, lang x nhân loại, nhất công nhất thụ, nhẹ nhàng, ấm áp, HE
Kiền sài liệt hỏa (干柴烈火) – Lãnh Hương Trần — hiện đại, nhất công nhất thụ, cường công mĩ thụ, HE
Kiều lộ (乔路) – Lai tự viễn phương (来自远方) — hiện đại
Kiều thê mỹ thiếp (娇妻美妾) – 无聊天才 — xuyên không, nhất công đa thụ, nữ biến nam, sinh tử
Kiều thượng định tình kiều thượng ái (桥上定情桥下爱) – Long Văn Nghiễn (龙纹砚) — hiện đại đô thị, HE, nhất công nhất thụ
Kiếm ảnh trọng lâu (剑影重楼) – Mẫn Chúng Sinh (悯众生) — xuyên việt, phụ tử
Kiếm đáo nhất cá bảo
Kiếm tại thiên hạ – Bạch Huyên (白萱) — Cổ trang, cung đình, huynh đệ 
Kiếm tên khất cái dưỡng (捡个乞丐养) – nhạc sơn tai (乐山哉) — cổ trang, trung khuyển công, nữ vương thụ, sinh tử văn
Kiểm ngã hồi khứ ái – Viêm li — đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Kiểm lai đích đại thúc – 痴人梦 — hiện đại, ngược tâm, niên hạ, bạo đáng yêu đích đại thúc chịu, phúc hắc công, HE
Kiến tập ngự y (见习御医) – Phiền lạc (樊落) — nhất công nhất thụ, cổ phong nhã vận 
Kiếp Duyên (劫缘) – neleta
Kiếp này chỉ vì ngươi – Lâm tử tự — hiện đại, nhất công nhất thụ, ôn nhu cường công xinh đẹp thông minh nhược thụ, kiếp trước kiếp nầy, HE
Kim hồ (金狐) – Xuân Phong Trầm Túy (春风沉醉) — yêu tinh, cổ trang, hồ ly 
Kim nhật kim sinh (今日今生) – Thử Khởi Bỉ Phục (此起彼伏) — hiện đại, HE
Kim sinh chú định (今生注定) – Phiền Lạc (樊落) — cổ trang, yêu tinh
Kim Tiền Bang (金钱帮) – Nhan Lương Vũ (颜凉雨) —– nhất công nhất thụ, giang hồ, xuyên việt
Kinh Thuế – Cuồng Thượng Gia Cuồng — hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, HE
Kì lân hệ liệt (麒麟系列) – Minh Tử (明仔) — Yêu tinh
Kỉ độ phi hồng (几度绯红) – Tụ Kỉ Trọng (岫几重) — xuyên việt, nhất công nhất thụ, huyền huyễn, HE
Kỉ độ phi hồng chi loạn thế trường ca (几度绯红之乱世长歌) – Tụ Kỉ Trọng (岫几重) — xuyên việt, huyền huyễn, nhất thụ đa công, HE
Kỉ hồi hồn mộng dữ quân đồng – Devillied (Lí Đại Đảm) — Cổ trang, cung đình, thế thân, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, BE 
Kích ái tiểu thần phụ – Mê Dương —– SM, HE, nhất công nhất thụ
Kính hoa thủy nguyệt (镜花水月) – Thanh Hách Nhi (青赫儿) — cổ trang
Kỳ Tử – Thiên Nhai Khách — cổ trang, ngược luyến tàn tâm, BE, nhất công nhất thụ

L

La hán hoa đào (罗汉桃花) – Chu Tích Bạch — xuyên việt, nhất thụ đa công, cường thụ, HE
Lai đáo phi phàm thì đại (来到非凡时代) – Thử Khởi Bỉ Phục (此起彼伏) — Xuyên việt, huyền huyễn, ma pháp, phụ tử
Lai sinh định bất ly (來生定不離) – Yêu Nhiên Hàn Tịch (妖嬈寒夕) — gược luyến
Lam độ (蓝度) – Thanh ca (青歌) — xuyên việt cường công
Lam hồ tử và tha gia tiện khách môn – Khủng long ăn cỏ — cổ trang, cung đình, giang hồ, mất quyền lực, ngọt ngào, nhất thụ đa công, ngược luyến, HE
Lang ái thượng dương (狼爱上羊) – Sinh Sinh Tử Tử (生生死死) —– cổ trang, nhất công đa thụ, HE
Là ai làm cho ta xuyên qua!? (是谁让我穿越!?) – Nhược Phong Vân Chủ (若风云主)
Làm cho ta rơi vào tay giặc đi! – Hoa kiểm miêu — hiện đại, phụ tử, nhất công nhất thụ, cường công nhược thụ,ngược luyến, HE 
Lãm Nguyệt (揽月) – Việt Lăng Khê —- Cổ trang, cung đình, nhất thụ đa công
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư (浪荡江湖之暗相思) – Tự Từ (绪慈) —– cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ
Lãng đang giang hồ chi dược sư – Tự Từ
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu (浪荡江湖之铁剑春秋) – Tự Từ (绪慈) —– cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ
Lãng đãng giang hồ ô y ma giáo – Tự Từ
Lãnh Hương (冷香) – Vệ Phong (卫风) — xuyên việt, cổ trang, cung đình, nhất thụ đa công, HE
Lãnh khốc vương gia dữ tiểu thụ nam phi (冷酷王爷与小受男妃) – Trương Hách An (张赫安) — xuyên việt, nhất công nhất thụ, ngược luyến tàn, HE 
Lãnh mạc tình nhân (冷漠情人) – Tiểu Thập Tứ (小十四 ) — cổ trang, nhất công nhất thụ, trung khuyển công, HE
Lãnh nguyệt thiên sơn (冷月千山) – Tử Dạ — 
Lãnh Vũ (冷雨) – Bảo Thạch Miêu — xuyên việt, phụ tử, cung đình, ngược luyến
Lãnh y ngược (冷医虐) – Tàn Khốc Mộc (残酷木) — ngược luyến, huyền huyễn
Lão bà của ta 16 tuổi – Nguyễn Nguyễn — hiện đại, cường công, sinh tử
Lão bà của ta 20 tuổi – Nguyễn Nguyễn — hiện đại, cường công, sinh tử
Lão bà nô
Lão tử thị thái tử. . . Ách. . . Phi (老子是太子…呃…妃) — huynh đệ, nhất công nhất thụ, hài , cung đình 
Lão tử ta, liền yêu đùa giỡn lưu manh – Bắc hồi — cổ trang, nhất thụ đa công, HE
Lạc (络) – Hải Chi Nguyệt
Lạc diệp hữu tình (落叶有情) – Tử Hiên — kiếm hiệp, mỹ công ôn nhu thụ, nhất công nhất thụ
Lạc hoa xuân yến – Đường Mộ Hề — hiện đại, nhất thụ đa công, huynh đệ, ngược luyến tàn tâm, HE
Lạc mai phong (落梅风) – Nguyệt Bội Hoàn (月佩环) — cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, sinh tử
Lạc nhập phàm trần (落入凡尘) – Tuyết Huyễn Hồ (雪幻狐) — huyền huyễn, nhất công nhất thụ, ấm áp
Lạc nhật yên hoa (落日烟华) – Thu Hiệp Ảnh (秋叶影) — cung đình, ngược luyến, cổ trang
Lạnh lùng tể tướng liệt hỏa hoàng đế (冷漠宰相烈火皇帝) – Phong Thụ 
Lạc kì hữu thanh (落棋有声) – Quân Túy (君醉) — xuyên việt, nhất công nhất thụ, cổ trang
Lâm Tiếu Phi (林笑非) – Tiếu Phi — Xuyên việt, nhất công nhất thụ, HE 
Lăng chuyển sinh – Tức mặc diêu — ngược luyến tàn tâm, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ
Lê Yên kí – Vi Y — cổ trang, HE
Lễ hồn – Cô Quang Tàn Chiếu — hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Lễ Vật – Liên Thành Tuyết — HIện đại đô thị, HE
Lệ ngâm ngân (泪吟痕) – 若寂欢 —– phụ tử, huynh đệ
Li Miêu Thái Tử (狸猫太子) – Mộc Ngôn Tiểu Tạ (木言小榭)
Liên ái Đông Phương (莲爱东方) – thập thế — Xuyên việt, cổ trang, nhất công nhất thụ
Liên chi hoặc – Nhược khiêm — xuyên việt, cổ trang, nhất thụ đa công, nữ biến nam
Liên quân hà sự đáo thiên nhai – Lê Hoa Yên Vũ
Liên tình – Như Tinh —– cổ trang, cường công nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE
Liên tuyệt luyến thực – Hoa Nhược Thu — cổ trang, nhất thụ đa công, ngược luyến, huynh đệ
Liêu trai kì đàm (聊斋奇谭) – Tuyền Nhân — cổ trang, huyền huyễn, ngược luyến, nhất công nhất thụ
Liền hơn kia hai điểm – Mộng Điệp — hiện đại, nhất công nhất thụ, sinh tử văn, HE
Liễm Diễm (潋滟) – Bán Nhật Nhàn (半日闲) — xuyên việt, cung đình, cổ trang 
Liễm Diễm Tầm Hoan, Liễm Trầm, Liễm Âm
Liễu sắc thân thân (柳色亲亲) – Cửu Dạ (久夜) — yêu tinh
Liệp tình mỹ thiểu niên – Ám dạ vi sắc —– hiện đại, huynh đệ
Liệt hoả liêu nguyên
Liệt Tinh Luyến Nguyệt – Lăng Báo Tư — hiện đại
Loạn – Khủng Long Ăn Cỏ — xuyên việt, cổ trang, 3P (có lẽ nhất thụ đa công), HE
Loạn hoa tiệm vũ túy lăng la – Hồng dạ — xuyên việt cổ trang, cung đình, 5P (có lẽ nhất thụ đa công), phụ tử huynh đệ, phúc hắc công bình thường kiên cường thụ , HE
Loạn ly – Hồng Dạ — hiện đại, nhất thụ đa công, ngược luyến, HE
Loạn thế khuynh quốc (乱世倾国) – Thiên Thương
Loạn thế tình duyên chi đế vương nam phi (乱世情缘之帝王男妃) – Duyệt Độc — xuyên việt , nhất công nhất thụ , cung đình, cường công, sinh tử
Long chi tâm – Lãnh Sương — hiện đại, cường công nhược thụ, HE
Long Du Thiển Khê – Tử Kinh — hiện đại đô thị, HE, nhất công nhất thụ
Long phàn nguyệt (龙攀月)
Long sàng đích tráng đinh
Long thần giới (龙神界) – Băng Linh —– xuyên việt
Long thương truyền – Ôn Nhu Đích Hạt Tử — cổ trang, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE
Long Vũ Phi Thiên (龙舞飞天) – Kì Phỉ Nhi — xuyên việt, phụ tử, cung đình, giang hồ, huyền huyễn
Long vương giới – 龙王界 – Hoa Tiểu Nguyệt
Long xà tạp xử (龙蛇杂处) – Nguyên Diệp (元晔) — hiện đại, huyền huyễn, ngược tâm
Lộ nhân
Lộ Ti Tạp đích ngân cánh (路丝卡的银翼) – Ty101664 — Xuyên việt, Huyền nhuyễn, ma pháp nhất công nhất thụ
Lộc đỉnh phong vân chi nhất thụ đáo để – Fifiya — đồng nhân văn, cổ trang, nhất thụ đa công
Lời nói dối màu trắng – getyat — hiện đại, đoản văn, HE
Lợi kiếm chi đàm thiểu (利剑之谭少) – Không Mộng — hiện đại, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ
Luyến ái bảo mẫu (恋爱保姆) – Đao thần (刀晨) — hiện đại, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ, HE
Luyến chiến (恋战) – Lê Hoa Yên Vũ (梨花烟雨) — hiện đại đô thị, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ, hài, HE
Luyến đồng thần thoại (恋童神话) – Đông Trùng (冬虫) — mất quyền lực, Yêu tinh
Luyến hoàng (脔皇) – Kim Doanh (金盈) — cung đình, nhất công nhất thụ, cổ trang
Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan – Lăng Báo Tư) — Hiện đại, nhất công nhất thụ, HE, ngược luyến
Luyến nam chi thương (恋*男之伤) – Phượng Tiêu Ngâm — hiện đại, nhất thụ đa công, HE
Luyến nhân thủ đại kỳ – Thư Hạ Nhi — Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, thế thân, ngựơc luyến
Lúc bắt đầu là bị cưỡng gian — hiện đại, NP, SM, HE 
Lúc này đây chờ ta yêu ngươi (这一次等我爱你) – Mộng Hiện (梦现) —xuyên việt, phụ tử
Lục Minh Thanh Cốc (绿鸣青谷) – Vị Tịch — Hiện đại, nhất công nhất thụ, HE
Lục Tiểu Phụng đồng nhân
Lục y – Ô đề hiểu — đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến, BE
Lưỡng đảo môi hài tử (俩倒霉孩子) – Ngải Nhạc Trực (艾乐直) — hiện đại đô thị
Lưỡng mang mang – Dr.J
Lưỡng ốc tam phu – Tương nam — đoản văn, hiện đại, nhất thụ đa công, ấm áp, H văn, HE
Lưỡng tiểu vô hiềm sai – Cẩn Hàn — đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, học đường, hài, HE
Lưỡng Trọng Thiên – Nguyệt Bội Hoàn — cổ trang, giang hồ, huyền ảo, cường công cường thụ, ngược tâm
Lưỡng vương nhất hậu – 百鬼夜行 — cổ trang, cung đình, huyền huyễn, xuyên việt, nhất thụ đa công
Lượng thân đính ái – Hướng Nhật Tinh — hiện đại đô thị, trọng sinh, vườn trường, HE, nhất công nhất thụ
Lưu ảnh thần hi (琉影晨曦) – Hủ Ly (腐狸) — cung đình, nhất công nhất thụ, cổ trang
Lưu hỏa – Sở Ly — Hiện đại, đại thúc thụ, nhất thụ đa công
Lưu lãng mã nghĩ – Tây tịch đông dương — hiện đại, ấm áp , MB văn, dụ thụ, HE, nhất công nhất thụ
Lưu manh 1/2 – Giang Hà nữ hiệp — cung đình, cổ trang, võ lâm, xuyên việt, nhất công nhất thụ
Lưu manh lão sư – Diệp Hà Hoan — hiện đại, nhất thụ đa công, SM, HE
Lưu nhược hàn tình (流若寒情) – 七月晴天 — phụ tử, xuyên việt
Lưu tinh hoa viên
Lưu thương dẫn – Mộ Nhiễm — cổ trang, cường công cường thụ, ngược tâm, cường thủ hào đoạt
Lữ hành hậu đích ác mộng – ufo7777777 — đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến, SM, BE
Lý Tiếu Bạch Hệ Liệt – Yêu Chu — hiện đại, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ

M

Ma Luyến (魔恋 ) – Mục Thiên Ma Vương (牧天魔王) —– cổ trang, cung đình, huyền huyễn, nhất công nhất thụ
Ma Quân Dục Tình – Dĩnh Sơ —– cổ trang, kỳ huyễn, trọng sinh, ngược tâm, HE 
Ma vũ đại lục hành kí (魔武大陆行记) – Linh thệ (零誓) — xuyên việt, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ
Ma vương đích mại thân nam nô (魔王的卖身男欢) – Đồng Hi — huyền huyễn, cường công nhược thụ
Ma vưong hữu điểm phôi (魔王有点坏) – Phượng tại giang hồ (凤在江湖) — huyền huyễn
Ma vương, ta phải công ngươi – Quỷ thiên tài — cổ trang, giang hồ, ngược luyến, nhất thụ đa công, HE, huyền huyễn
Mang Sinh Duyên (茫生缘) – Phong Khởi Liên Y (風起漣漪) — cổ trang, cung đình, HE
Manh Quân (盲君) – Nam Hương Tử (南鄉子) — cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, cường công mỹ thụ, đế vương thụ, HE
Mã Phu (马夫) – Dịch nhân bắc (易人北) —– cổ trang, nhất công nhất thụ, ngược luyến tàn tâm, HE
Mãi Nam Thê – Lão Miêu — xuyên việt, cổ trang
Mạch Thanh ( 陌.清) – Huyễn Ái Vô Ái — xuyên việt, phụ tử, cung đình, huyền huyễn
Mãng Duyến (蟒缘) – Bạch Nhật Mộng (白日梦) — cổ trang, yêu tinh, nhất công nhất thụ, cường công ôn nhu thụ, ấm áp, HE
Mạc La đích la mạn sử (莫罗的罗曼史) – Đại Hào Hổ — Hiện đại, nhất công nhất thụ, cường công nhược thụ
Mạc Vấn Tình – Ngọc Ẩn — cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, ngược luyến
Mạch thượng hoa khai (陌上花开) – hắc bạch kiếm yêu (黑白剑妖) — cổ trang cung đình, nhất công nhất thụ
Mạch thượng sơ huân (陌上初熏) – Phật Ngâm (佛吟) — nhất công nhất thụ, sinh tử văn, HE
Mại Thái Lang – Băng Đế —– cường công, nhược thụ, nhất công nhất thụ, võ lâm
Mạo bái tân nương (冒牌新娘) – Tử Nguyệt (紫月) — cường công nhược thụ, cổ trang
Mẫu nghi thiên hạ (母仪天下) – Ninh Giáng Trần (宁江尘) — cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, ngược luyến
Mặc Thương – 聿澜七夏 — cổ trang, huyền huyễn, phụ tử , cường công cường thụ
Mặc sắc liên y – Lâu Liên Thanh — xuyên việt, cổ trang, phụ tử, nữ biến nam, cung đình, nhất công nhất thụ, HE
Mặt nạ – dịch nhân bắc — cổ trang, giang hồ, nhất thụ đa công, ngược luyến, SM, HE 
Mặt nạ hoàn mỹ – Thu thủy mặc liên (秋水墨莲) cổ trang, phụ tử, xuyên việt, nhất công nhất thụ
Mặt người dạ thú – Thủy Ấn — hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, ngược thân ngược tâm
Menfuisu truyền kì – Thủy Ngân Trúc — Đồng nhân văn, cổ trang, xuyên việt, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ
Mê muội – Thanh Trúc Diệp
Mê Thất – Điển Y — hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, ngược luyến, HE
Mệnh phạm tát bát thú lang
Mi mục như họa (眉目如画) – Công tử hoan hỉ (公子欢喜) — huyền huyễn, yêu tinh
Mĩ Nhân Trắc – Chu Tích Bạch — xuyên việt, cổ trang
Mị ảnh tiểu tặc – Khi Tễ (崎霁) —– hiện đại đô thị
Mị Bất Khả Đáng – Hồng Hà —– hiện đại đô thị, he
Mị Cung Ngâm – Thiên Ly — cổ trang, nhất công nhất thụ, HE
Mị hồ – Bách Quỷ Dạ Hành — phản xuyên việt, kiếp này kiếp sau, huyền huyễn, nhất thụ đa công, hồ li x nhân loại, HE (nhất công nhất thụ)
Miên nô – Nam Hương Tử — cổ trang, ngược luyến, nhất công nhất thụ, HE
Miêu ái mộc thiên liệu (猫爱木天蓼) – Duật dương (聿旸) — huyền huyễn, yêu tinh
Miêu cương kì tình hệ liệt (苗疆奇情系列) – Lăng Báo Tư (凌豹姿)
Miêu mễ, ăn luôn ta đi (猫咪, 吃掉我吧) – Si mị võng lượng (魑魅魍魉) — huyền huyễn
Minh ma thánh hàng (溟魔圣降 ) – Dạ mị (夜魅) — phụ tử
Minh tinh bảo bối – Minh Lạc
Minh tinh hệ liệt – Apple — hiện đại, HE
Minh Xuyên Hệ Liệt (明穿系列) – Bách Dạ (百夜) — phụ tử, xuyên việt, cổ trang, cung đình
Mị Hoặc Ngu Nhạc Quyển (魅惑娱乐圈) – Tử Sắc Mộc Ốc — Hiện đại, nhất công nhất thụ, HE
Mị loạn hồng nhan (魅乱红颜) – Anh Lạc Mị (璎珞魅)
Món đồ chơi của tổng tài – Tiêu thủy —– hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ
Mô hồ giang hồ — cổ trang, giang hồ, xuyên việt, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ
Mộ Sắc Tịch Hoa (暮色夕华) – Phượng Tại Giang Hồ — phụ tử, nhất công nhất thụ, tiên hiệp
Mộc Đầu (木头) – Hắc Đản Bạch (黑蛋白) — cổ trang, cung đình, phụ tử, nhất công nhất thụ, cường công nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE
Mộc đầu vương đích sắc sắc tình nhân – Tiểu Hắc Tử — hiện đại, huyền huyễn, dụ thụ, nhất công nhất thụ
Mộng an tinh lộ – Thải Hồng — nhất công nhất thụ, HE, huyền huyễn,
Mộng Chinh Đồ – Thiên Nguyệt
Mộng phi tác (梦飞索) – Anh phong diệp — xuyên việt, cổ trang, nhất công đa thụ
Mộng quá giới (梦过界) – Lộ lí dương hoa — xuyên việt, dị giới, nhất công đa thụ, hỗ công
Mộng thương (梦殇) – Cô quang tàn chiếu (孤光残照) — cung đình, ngược luyến, HE
Mộng Tiên tại hoài (梦仙在怀) – Lăng Báo Tư — cổ trang, nhất công nhất thụ, ngược luyến, si tình trung khuyển công và tiểu mỹ thụ
Một đời như mộng (一世如夢) – Lâu Tiểu Tô (樓小蘇) — nhất công nhất thụ, giang hồ, cổ trang
Một Vạn Câu Ta Yêu Ngươi (一万句我爱你) – Tự Chân Phi Chân — hiện đại, nhất công nhất thụ, sinh tử
Mua tới lão bà (买来的老婆) – 子夜极光 — hiện đại, hắc bang, sinh3 comments on “Đam mỹ (A-M)

  1. nàng ơi, bộ Bát Quái Đam Mỹ Lâu có ai làm chưa nhở, ta định edit, nhưng nếu có người làm rồi thì thôi, bởi vì ta chỉ mới edit gần đây, trình độ không cao lắm, nhỡ như có người so sánh này nọ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s